Často kladené otázky


Kde se kurzy konají? Jsem z...

Kurzy se konají v každém větším městě. Tyto stránky slouží jako společná prezentace lektorů nabízejících kurzy v Brně a nejbližším okolí. Gordon Institut, s.r.o. provozuje stránky, kde najdete seznam všech kurzů Výchova Bez Poražených - P.E.T. v ČR.


A robí sa kurzy aj na Slovensku?

Áno. Napíšte Monika Stullerova alebo Zuzana Babitz.


Můžete se pokusit o “elevator pitch”? Takový to “Máte 20 vteřin na to, abyste mě to vysvětlili…”

Přijímáme vaši výzvu.

“Výchova bez poražených je kurz pro rodiče, kde se učí komunikačním dovednostem ve výchově dětí. Mezi hlavní dovednost, kterou se naučíte, je schopnost dobře rozpoznat druh konfliktu a vyřešit jej bez použití moci, odměn a trestů.”

Stačí takto?


Co je obsahem kurzu?

Kurz je obvykle rozdělen do 8 setkání po 3 hodinách a je prakticky zaměřen. Přečtěte si obsah kurzu rozepsaný po jednotlivých lekcích.

Existuje zhuštěná forma (4 x 6h) kdy jsou lekce sdruženy po dvou do jednoho setkání. V každém setkání vždy jedno téma douzavřeme a nové otevřeme.


Jak to vychází časově?

Kurz je připraven ve dvou formátech - 8 setkání po 3 hodinách a nebo 4 setkání po 6 hodinách. Každý má své výhody a nevýhody:

  • 8 x 3 h = 24 h - Zlatý standard - obvykle každý týden všední den večer. Velká výhoda je rozprostření obsahu do více setkání, což umožňuje průběžně zkoušet nové dovednosti a získat zpětnou vazbu. Někomu ale věnovat 8 večerů po práci nemusí vyhovovat.
  • 4 x 6 h = 24 h - Efektivní cesta - obvykle co 14 dní 1 den víkendu. Vhodné pro rodiče, kterým všední den nevyhovuje z pracovních, rodinných nebo jiných důvodů. Výhodou je možnost se soustředit díky většímu souvislému bloku a celkovému klidu nepracovního dne. Další výhodou může být menší časová náročnost, ušetříte cesty tam a zpět. Nevýhodou jsou o něco větší nároky na samostatnost při zkoušení.


Můžu zaplatit po částech?

Ano, pokud to lektor umožní (informujte se u jednotlivých lektorů). Obvyklé schéma je záloha při přihlášce (900 Kč), první polovina (2000 Kč) před začátkem kurzu a druhá polovina (2000 Kč) do 5. setkání (do 2. při víkendové verzi). Snažíme se přitom nastavit dny kurzů tak, aby druhá platba byla "po výplatě".


Jaké jsou platební a storno podmínky?

Platební podmínky

Celá cena kurzu je splatná 15 dní před jeho začátkem. Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, můžeme vaši rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem. Pokud lektor umožňuje platbu rozložit, jednotlivé části jsou splatné dle dohody s lektorem.

Zrušení kurzu účastníkem

Objednáváte vždy celý kurz. Pokud se nemůžete celého kurzu zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka nebo požádat o převedení na jiný termín – tuto změnu akceptujeme do začátku konání kurzu. Uhrazený poplatek je pak převeden na náhradníka nebo máte možnost vybrat si jiný termín. Nelze se zúčastnit jen části kurzu a nevyužité lekce nahrazovat jindy nebo za sebe poslat náhradu.

Dále ke stornování:

  • Do 14 dní před kurzem vám vrátíme vše včetně zálohy.
  • Méně než 14 dní před začátkem kurzu si ponecháme zálohu 900,-.
  • Po začátku kurzu platbu nevracíme a ani nepřevádíme na jiný termín nebo náhradníka.

Zrušení kurzu lektorem (např. pro nemoc)

V případě nemoci lektora vám zkusíme zajistit náhradního. Pokud se nám nepodaří zajistit náhradu, vrátíme vám poměrnou část ceny dle již proběhlé délky.


Nebudu mít hlad?

Na místě bude připravené lehké občerstvení v dostatečném množství a pestrosti. Nebudete muset nikam odbíhat a o přestávkách vybalovat svačinu. V případě potřeby dalších informací, kontaktujte lektora kurzu.


Nabízíte kurz i v angličtině?

Zatím ne. Pokud byste měli zájem, dejte prosím vědět na info@bezporazenych.cz.


Stačí, když si přečtu knížku?

Knížka jistě může někomu stačit. Jsme přesvědčení, že při srovnání s kurzem neobstojí, protože kurz je živá zkušenost, motivující k dobrému pochopení a následnému trénování nových dovedností.

Kurz oživuje lektor, který sám získané dovednosti aktivně používá ve svém životě.

Stejně významná je i síla skupiny. Výzkumy v mnoha kontextech ukazují, že učení ve skupině je více efektivní než individuální - s menším úsilím se více a hlouběji naučíte a ještě je to zábava. Skupina lidí, kteří jsou na tom podobně a v životě potkávají obdobné životní situace s dětmi je podpůrná. Je radost sdílet, jak se věci daří. A je úlevou nebýt sám na to, když se nedaří vztahovat se tak jak bychom chtěli.


Jaká je kvalifikace lektorů?

Všichni lektoři prošli kurzem P.E.T. instructor akreditovaným Gordon Training International. Vybrali jsme zralé osobnosti, kteří často profesně pracují s lidmi - psychologové, psychoterapeuti, sociální pracovníci, učitelé, koučové, lektoři soft-skills dovedností a tak podobně.


Jak moc musím být osobní?

Každý má právo mluvit pouze tehdy, kdy chce, a samozřejmě rozhoduje i o tom, co všechno chce sdílet. Nikdo není do ničeho nucen. Pracuje se často po dvojicích, trojicích a čtveřicích, někdy je dána možnost mluvit přede všemi. Učíme se v dialogu s ostatními - sdílení zkušeností, srovnáváním, porozuměním. Do ničeho nejste nucení, máte právo mlčet.


Co Výchova bez poražených - P.E.T. a jiné metody výchovy?

Výchova bez poražených - P.E.T. se silně zaměřuje na trénink komunikačních dovedností v oblasti výchovy dětí. Dobře se doplňuje s Montessori pedagogikou, přístupem Naomi Aldort, dovednostmi a znalostmi z kurzu Respektovat a být respektován i Kontaktním rodičovstvím.

Ve srovnání s jinými kurzy Výchova bez poražených vyniká tím, že nenabízí řešení pro konkrétní situace typu "jak na to když si nechce čistit zuby". Soustředí místo toho na několik principů, které se vyskytují v rodičovských vztazích, kde je nerovnováha moci mezi rodičem a dítětem. Nedostanete aplikovaný návod, jste podporováni ve vlastní aplikaci doma.

Výchova bez poražených má blízko k Nenásilné komunikaci, protože vychází ze stejných myšlenek. Oba otcové zakladatelé - Marshall Rosenberg a Thomas Gordon - byli významně ovlivněni Carlem Rogersem, se kterým spolupracovali.


Mí rodiče byli nároční, funguje to i jako terapie?

Ne, toto není terapeutická skupina. Obsah kurzu je zaměřen na pochopení dopadů mocensky orientovaných výchovných stylů na vztahy mezi rodiči a dětmi. A pak na trénink komunikačních dovedností, které s mocí zachází citlivě a velmi uvážlivě. Lektoři vedou práci skupiny na workshopech tak, aby byla zaměřená na trénink dovedností a sdílení zkušeností z aplikování naučeného. Ano, někdo si může uvědomit něco osobního a může to pro něj mít i terapeutický potenciál, ale kurz terapií není.


Můžeme přijít spolu? Jsme pár…

Ano, rozhodně. Páry jsou více než vítány. A ještě to máte s bonusem zdarma - můžete se vzájemně podporovat.


Nemůžu přijít na všechny setkání, mám se přihlásit?

Pokud je to jedno setkání, tak to nevadí. Pokud víte předem, že byste chyběli na více než jednom setkání, tak bychom rádi dali přednost někomu, kdo bude chodit pravidelněji. Je to proto, že kurz je vymyšlený tak, že se pracuje skupinově. Nepravidelnost v přítomnosti jednoho by narušila kvalitu kurzu pro všechny. Něco jiného samozřejmě je, když onemocníte.