Podrobnosti k obsahu kurzu


Kurz je zaměřený prakticky a nácvikově

Když se chcete naučit nějaké nové dovednosti - hrát na flétnu, tenis, programovat - potřebujete trénovat. Struktura kurzu počítá s tím, že budete průběžně zkoušet dovednosti, které se naučíte. A podpoří vás v tom - na setkání je vždy prostor pro dotazy, vyjasnění a propracování. Některá témata jsou záměrně rozdělena do více lekcí, abyste mohli zapracovat nové informace a další detaily až do vlastních zkušeností.

Obsah jednotlivých setkání

Nechceme prodávat zajíce v pytli a tak uvádíme podrobný rozpis obsahu všech osmi setkání. Je to delší text, ale bez něj nám to nepřijde fér.

V případě formátu 4 setkání po 6 hodinách je obsah stejný, jen níže uvedené setkání představují dopolední a odpolední blok jednoho dne.

Principy efektivního rodičovství (1)

V prvním setkání se zaměříme na nastavení dobré pracovní atmosféry. Otevřené, ale bezpečné. Představíme si celkový obsah kurzu a Okno chování - metodu, jak se v konfliktních situacích rychle zorientovat a rozpoznat o co se jedná. Nastavíte si také osobní cíle pro celý kurz.

Obsah:
 • vzájemné seznámení
 • nastavení osobních cílů pro celý kurz
 • seznámení s metodou Okno chování

Jak pomáhat dětem (2)

Při druhém setkání se podíváme na situace, ve kterých problém přísluší dítěti. Představíme si dvě účinné podporující metody - pasivní a aktivní naslouchání. Ujasníme si rozdíly mezi nimi a ukážeme si jejich využití v častých rodinných situacích. Seznámíme se s 12 komunikačními bloky, které brání účinné komunikaci a poškozují vztah mezi rodičem a dítětem.

Obsah:
 • rozpoznání, kdy má naše dítě problém
 • seznámení a praktický nácvik dvou funkčních metod - pasivní naslouchání a aktivní naslouchání
 • rozpoznání nefunkční komunikace - 12 bloků v komunikaci

Aktivní naslouchání v praxi (3)

Máte za sebou týden příležitostí aktivní naslouchání zkoušet a přicházíte s vlastními zkušenostmi a zážitky. Je čas na otázky, nejasnosti a podrobnosti. V setkání se soustředíme na obvyklé chyby při aktivním naslouchání a detaily jak a za jakých okolností aktivní naslouchání používat a kdy je nevhodné. Zmíníme specifika pomáhání aktivním nasloucháním pro malé děti.

Obsah:
 • kdy a jak používat aktivní naslouchání
 • kdy aktivní naslouchání nepoužíváme
 • nejčastější chyby při aktivním naslouchání
 • jak používat pomáhající vztahy s batolaty a malými dětmi

Konfrontace s nepřijatelným chováním (4)

Čas se vymezit. V situacích, kdy rodiči něco vadí a dítě si toho není vědomo, je na rodiči, aby se ozval. Naučíme se citlivě a přitom účinně vyjádřit, že dítě svým jednání narušuje naše hranice nebo nám znemožňuje uspokojit naše potřeby. Na typických rodinných situacích si ukážeme, jak vyjadřovat své potřeby technikou Já-sdělení, která je respektující a děti ji emočně snadněji zvládají. K tomu, aby Já-sdělení fungovalo i v okamžiku, kdy je pro děti hůře zvladatelné, přidáme nácvik schopnosti přeřadit z dobrého Já-sdělení na již známou metodu aktivního naslouchání.

Obsah:
 • pojem přijatelné / nepřijatelné chování
 • představení myšlenky efektivního sebevyjádření a nácvik v praxi
 • "Já-sdělení" - představení funkční konfrontace, základní nácvik a přeřazování na aktivní naslouchání

Používání “Já-sdělení” v praxi (5)

V pátém setkání prohloubíte dovednost konfrontovat. Soustředíme se na obvyklé chyby v používání konfrontace Já-sdělením a kdy nefunguje. Více času věnujeme tomu, jak přepínat mezi konfrontováním a emoční podporou a jak konfrontovat malé děti. Probereme jak konfliktům potřeb předcházet změnou prostředí a péčí o sebe a o vztahy. Můžete taky zhodnotit, jak se vám daří naplnit cíle, které jste si určili a kam ještě zaměříte své síly.

Obsah:
 • procvičování konfrontujících "Já-sdělení" a přeřazování na aktivní naslouchání
 • 3 části konfrontujícího "Já-sdělení"
 • typické chyby během "Já-sdělení"
 • jak konfrontovat malé děti a batolata
 • předcházení konfliktů úpravou prostředí a péčí o sebe a o vztahy
 • zhodnocení kurzu v polovině

Vyřešení konfliktu bez poražených (6)

Jsme v zóně, kde se vyskytl problém. Je dobré si vůbec definovat, co konflikt je, co není, co přináší a jak se v něm zastavit. Nyní v konfliktu jsme a máme na výběr ze tří cest, kterými se můžeme vydat - ustoupíme a dítě vyhraje (I), vyhrajeme a díte ztratí (II) a nalezení řešení, kdy ani jeden nemusí ztratit a oba získají co potřebují (III). Podíváme se na to, proč v běžném životě převládá užití metod I a II, k jakým pocitům a vztahům tyto metody vedou, a co může přinést pochopení a používání Metody III - řešení konfliktů bez poražených.

Obsah:
 • vysvětlení pojmu konflikt
 • představení metody I, II a III
 • problémy při používání metod I a II (výhra-prohra)
 • výhody a nevýhody Metody III při řešení rodinných konfliktů

Vyřešení konfliktu v praxi (7)

Zase po týdnu zkušeností, zase příležitost prohloubit dovednosti, zodpovědět otázky a vyjasnit nejasnosti. Projdeme si obvyklé chyby, které při řešení konfliktů děláme - jak dobře určit své potřeby, jak oddělovat v dialogu potřeby od řešení a jak připravit podmínky, aby šlo řešení konfliktů bez poražených aplikovat. Přidáme informace o odlišnostech při řešení konfliktů s malými dětmi.

Obsah:
 • 6 kroků Metody III detailně
 • rozlišování mezi potřebou a řešením
 • procvičování Metody III
 • jak používat Metodu III s malými dětmi

Řešení střetu hodnot (8)

Porozumění rozdílu mezi osobní potřebou a životní hodnotou je klíčem pro dobré vztahy. V tomto setkání se naučíte střet potřeb od střetu hodnot dobře rozpoznat. Probereme způsoby jak hodnoty předávat účinně a jaká jsou rizika aplikace moci při předávání hodnot.

Obsah:
 • porozumění podstaty hodnot a jejich role při řešení konfliktů
 • barometr hodnot
 • síla a hrozby při střetu hodnot - neefektivita a škodlivost
 • řešení střetu hodnot - funkční model
 • uzavření kurzu P.E.T.